Marka Devir

Markanızı tescili işleminden sonra markanızı kullanmıyorsanız olsanız dahi marka devir işlemi ile bir şahsa ya da firmaya satışını yaparak kazanç sağlayabilirsiniz. Hatta devir işlemini başvuru durumundayken dahi gerçekleştirebilirsiniz ancak söz konusu marka ret alabileceğinden maddi kayba yol açabilir.

Devir işlemine karar verildiğinde tarafların devir sözleşmesi yapması gerekir. Sözleşmenin yapılmasının akabinde marka devrinin Türk Patent Enstitüsü’ne sicil kaydı yapılır. Marka devir işlemi görüldüğü itibariyle basit gibi gözükse de teferruatlı yönleri mevcuttur.

Marka Devir Sürecinde İzlenilmesi Gereken Adımlar;

 • Devir alınan markanın üzerinde bir haciz veya kısıtlayıcı bir rehin durumu olup olmadığının kontrolü
 • Marka devir sözleşmenin hazırlanması
 • Devir işlemi için noter satışının yapılması
  Noter işlemler için ;

  •  Devri yapılacak markanın tescil belgesi
  • Devir işlemini yapacak yetkili kişinin yasal vekili
 • Devir işlemi evraklarının hazırlanması ve Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde işlemlerinin yapılması
  TPE kaydı için gerekli evraklar;

  • Vekaletname
  • Devir alacak firmanın faaliyet belgesi
  • TPE’ye ödenen harç bedeli
  • Noter onaylı marka devir sözleşmesinin aslı
 • Devir işlemi sırasında istenirse devir alan firma üzerine yeni sicil sureti düzenlenebilir.

Daha fazla bilgi için Sistem Patent firmamız nezdinde çalışan profesyonel vekillerimizle iletişime geçiniz.