41. Sınıf

  • Eğitim ve öğretim hizmetleri.
  • Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
  • Spor, kültür ve eğlence hizmetleri(sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil).
  • Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).
  • Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
  • Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.
  • Fotoğrafçılık hizmetleri.
  • Tercüme hizmetleri.