Tescilli Marka Nedir ?

Tescilli marka, ürünlerin ayırt edici nitelikte olması, bir diğer anlatımla başka markalar ile karıştırmasına sebep olmayacak şekilde özgün olması anlamına gelmektedir.Bir işletmenin sahip olduğu markayı temsil eden bir işarettir.Bu kadar önemli bir işaret, itina ile korunmalı, legal olarak tescil edilmeli ve bunu ispatlayacak belgeye sahip olunmalıdır.

Tescilli bir marka, başka bir şahsa  devredilebilir, diğer durumlarda mülkiyet değişikliğine konu olabilir, miras yolu ile başkasına bırakılabilir, faaliyet  hakkı lisans konusu olabilir, haciz ve rehin edilebilir.Tescilli bir markayı izinsiz kullanmak, boş bulduğunuz bir araziye bina dikmeye benzer.Sahibi gördüğü an, bittiğiniz andır. Ağlasanız da, sızlasanız da uçarı kaçarı yok o ismi hiçbir şekilde kullanmayacaksınız.

Tescilli markan tescilsiz markaya oranla geniş avantajları vardır.Marka tescillenmesi müracaat sürecinde, TPE tarafından incelenen, uygun bulunduğu durumda  yayınlanan ve üçüncü şahısların  öneri ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kuruluşların hem de toplumun analizinden geçmiş olmasının oluşturduğu güvenle daha sağlam temellere sahip olur.Artık hiçbir tehdit barındırmamasının yanı sıra, elinde resmi kuruluş tarafından verilmiş bir ispatı vardır.Haksız kazanç girişimlerini kolayca önleyebildiğiniz gibi, yaptırım faaliyetlerini de  sağlayabilirsiniz.

Tescilli  marka, sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını engellemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin engellenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda, varlığından bilginizin dahi olmadığı, fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer olan tescilli bir markaya sahip olan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar gerçekleştirebilir ve sizi dava açarak önleyebilir.Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız bir anda büyük bir tehdit altında girebilir.

Tescil Edilen Marka Nedir ?

Tescil edilen marka, bir markanın  kullanım hakkının kurum yada kuruluşlar adına tescillenmesidir.Her yerde yalnızca tescil edilen kurum veya kuruluş tarafından kullanılabilir.Başka hiçbir firma aynı mal yada hizmetlerde bir kurum adına tescil edilmiş markayı kullanma hakkına sahip değildir.Tescil edilen markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği durumda taklit mamulleri piyasadan toplatabilir.Hukuk ve ceza mahkemelerine gerçekleştireceği başvurular ile uğramış bulunduğundan maddi ve manevi kayıpların tedarik edilmesi için tazminat davası açabilir.Tescil edilen markanın kapsamı, mal yada  hizmetler ile  bu ürünlerin benzeri olan mal ve hizmetlerde tescil işaretinin kullanılması, tescilli markaya karşı haksız avantaj sağlayacağından yada tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar vereceğinden herhangi bir işaretin kullanılmamasıdır.

Satılık Marka Nedir?

Satılık marka, bir markanın ücret karşılığında başka kişilere devredileceği şeklinde açıklanabilir.Noter tarafından markanın satışının gerçekleşmesi ve hazırlanan satış taahhüdünün Türk patent enstitüsü marka sicil kayıtlarına kaydı ettirilmesi şekliyle gerçekleşebilir.Bu şekilde markalar tescillenmiş markalar olarak tanımlanır ve satılık markalar şeklinde değerlendirilir.

Marka satışında, bir alanda faaliyetine geçilen tescil müracaatı  markaya sahip olmanın bir yöntemi olduğundan dolayı önceden tescillenmiş çalışmayı noktalayarak veya satışını gerçekleştirerek uygulanan devir şekliyle satın alma farklı bir yöntemdir.

Markanın satış aynı zamanda, yeni bir markaya müracaat gerçekleştirmeden, tescilli markaya sahip olmak anlamına da gelir ve bu şekilde tehdit ve süre yönünden  faydalar yaratır.

Hazır Marka Satışı Nedir ?

Hazır marka satışı; tescil edilmiş olan bir markanın, tescilli marka sahibi veya sahiplerince marka tescil belgesi üzerinde kayıtlı olan bütün mamul ve hizmetleri tamamını yada bir kısmı üzerindeki haklarının bir kısmını yada tamamını noter aracılığıyla bir başka firmaya yada kişiye devretmesi (satması) anlamındaki mülkiyet değişiklikliği olarak açıklanmaktadır.

Hazır markanın satışı, tescilli markanın kullanmakta olan ilk sahibi tarafından belirli bir ücret dahilinde 2. bir şahsa satışının gerçekleşmesi şeklinde de açıklanabilir.Bir markanın, ayırt edilmesi zor derecede benzer olan yada halkı yanıltacak düzeydeki ürünler ve hizmetlerin başka marka tescillerinin bulunması durumunda, bu markaların da devrinin gerçekleşmesi şarttır.Bir firmanın aktif ve pasifleri ile beraberinde hazır olan markasının devri, aksi kararlaştırılmamışsa, firmaya ait markaların da devrini barındırır.Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden meydana gelen yükümlülük durumunda uygulanır.
Hazır marka satışının sicile kayıt ettirilebilmesi için, markanın tescil edildiği mal yada hizmetlerin kaynak verimi yada markanın kendisi ile alakalı olarak halkı yanıltacak özellikte ise yeni marka sahibi halkı yanıltmayacak biçimde mal yada  hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir duruma getirilmesini kabul etmesi gerekir Ayrıca tescilli bir markanın satışı esnasında, devri gerçekleştirenin, aynı yada ayırt edilmesi zor derecede benzer olan mal yada hizmetler için tescilli başka markaları var ise, bu markalarının da devrinin gerçekleştirilmesi gerekir.Aksi durumda devir işlemi enstitü tarafından gerçekleştirilmez.
Hazır markanın satışının, devri gerçekleştiğinde ise yeni marka sahibine yeni markaya ait tescil numarası ve markaya ait yeni bir belge verilmektedir.Hazır markanın devrini gerçekleştirmek için öncelikle devri alacak olan taraf markaya ait devir harcını yatırmalıdır.Bu belge ile taraflar marka tescil belgesiyle beraberinde notere gider ve marka devri sözleşmesi imzalar.Satış sözleşmesinde marka tescil numarası, marka sınıfları, tescil tarihi ve marka adı açık bir şekilde bulunmalıdır. Hazır markanın satışı için bazı durumların bilinmesi gerekir.Bunlar: Satışı gerçekleşecek olan markanın üzerinde rehin ve haciz gibi hükümlerin olmaması gerekir.Markanın ayırt edilemeyecek düzeyde benzeri bulunuyorsa onların aynı marka ile beraber satışı gerekir.Hazır marka satış sözleşmesi, ihtiyaç duyulan bütün bilgileri ayrıntılı şekilde taşıması gerekmektedir.

Tescilli Markamı Nasıl Satabilirim ?

Markanız tescili gerçekleştikten sonra ihtiyaç duyulan durumlarda bir başkasına satışı TPE nezdinde mümkündür.Tescilli markanın satışı, isteğe bağlı şekilde şahsa yada firmaya gerçekleşebilmektedir.Markanın satışı marka müracaatı halindeyken de gerçekleşebilmektedir.Ancak marka durumu ret ile neticelenirse maddi olarak zarara uğrama olasılığı bulunmaktadır.Bir firmaya ait olan marka satışı işleminde eğer firma tamamen markasını satıyorsa ayrıca markasının devrine ihtiyaç duyulmaz.Yani firmasının aktif ve pasifini komple olarak satışını gerçekleştiren bir kişi markasını da satmış olur.

Yalnızca markanın satışı gerçekleştiğinde ise yeni marka sahibine yeni marka tescil numarası ve yeni belge verilmektedir.Markanın satışını gerçekleştirmek için öncelikle markanın satışını alacak olan taraf TPE ye marka devir harcı ödemektedir. Bu belge ile taraflar markanın tescil belgesiyle notere başvurarak marka satış sözleşmesi imzalar.Marka satış sözleşmesinde  tescil tarihi, marka tescil numarası, marka sınıfları ve marka ismi açık bir şekilde belirtilmelidir.Bir markanın satışının gerçekleşmesi için bir takım durumların bilinmesi gerekir.Satışı gerçekleşecek olan markada hiç bir olumsuz hükümlerin bulunmaması gerekir.Marka satış sözleşmesinin gereken bütün bilgileri detaylı olarak bulunması gerekmektedir.