14 Kas 2016
Kasım 14, 2016

Hazır Marka Satışı Nedir ?

0 Yorum

Hazır marka satışı; tescil edilmiş olan bir markanın, tescilli marka sahibi veya sahiplerince marka tescil belgesi üzerinde kayıtlı olan bütün mamul ve hizmetleri tamamını yada bir kısmı üzerindeki haklarının bir kısmını yada tamamını noter aracılığıyla bir başka firmaya yada kişiye devretmesi (satması) anlamındaki mülkiyet değişiklikliği olarak açıklanmaktadır.

Hazır markanın satışı, tescilli markanın kullanmakta olan ilk sahibi tarafından belirli bir ücret dahilinde 2. bir şahsa satışının gerçekleşmesi şeklinde de açıklanabilir.Bir markanın, ayırt edilmesi zor derecede benzer olan yada halkı yanıltacak düzeydeki ürünler ve hizmetlerin başka marka tescillerinin bulunması durumunda, bu markaların da devrinin gerçekleşmesi şarttır.Bir firmanın aktif ve pasifleri ile beraberinde hazır olan markasının devri, aksi kararlaştırılmamışsa, firmaya ait markaların da devrini barındırır.Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden meydana gelen yükümlülük durumunda uygulanır.
Hazır marka satışının sicile kayıt ettirilebilmesi için, markanın tescil edildiği mal yada hizmetlerin kaynak verimi yada markanın kendisi ile alakalı olarak halkı yanıltacak özellikte ise yeni marka sahibi halkı yanıltmayacak biçimde mal yada  hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir duruma getirilmesini kabul etmesi gerekir Ayrıca tescilli bir markanın satışı esnasında, devri gerçekleştirenin, aynı yada ayırt edilmesi zor derecede benzer olan mal yada hizmetler için tescilli başka markaları var ise, bu markalarının da devrinin gerçekleştirilmesi gerekir.Aksi durumda devir işlemi enstitü tarafından gerçekleştirilmez.
Hazır markanın satışının, devri gerçekleştiğinde ise yeni marka sahibine yeni markaya ait tescil numarası ve markaya ait yeni bir belge verilmektedir.Hazır markanın devrini gerçekleştirmek için öncelikle devri alacak olan taraf markaya ait devir harcını yatırmalıdır.Bu belge ile taraflar marka tescil belgesiyle beraberinde notere gider ve marka devri sözleşmesi imzalar.Satış sözleşmesinde marka tescil numarası, marka sınıfları, tescil tarihi ve marka adı açık bir şekilde bulunmalıdır. Hazır markanın satışı için bazı durumların bilinmesi gerekir.Bunlar: Satışı gerçekleşecek olan markanın üzerinde rehin ve haciz gibi hükümlerin olmaması gerekir.Markanın ayırt edilemeyecek düzeyde benzeri bulunuyorsa onların aynı marka ile beraber satışı gerekir.Hazır marka satış sözleşmesi, ihtiyaç duyulan bütün bilgileri ayrıntılı şekilde taşıması gerekmektedir.